ಲೋನ್ ಲಭ್ಯತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿ

₹.
₹. 0 1 Cr
₹.
10 ಕೆ 1 Cr
1 30
0 15
₹.
₹. 0 1 Cr

ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ

₹.

ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ

₹.

ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಪರಿಕರಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ನಿಖರತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
NRI ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

  • ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತಗಳು ಇವೆರಡರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಸಂಬದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆಯೇ, ನೀವು ಭರಿಸಬಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು.
  • ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರ, ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೆವಲಪರ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.