ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು

Video Image

ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ತರಲು ಸತತವಾಗಿ ಗಮನವಿಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆಯುವ ದರವಿದೆ.

ನೀವು ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮನೋಧರ್ಮವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ತವಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಜತೆಯಾಗಬಹುದು.

ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್

ಕಳೆದ 41 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಕಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ

ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆ, ಬದ್ಧತೆ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ.

'ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ' ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ 'ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಂಪತ್ತು' ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಗಳು

14 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ
Technical Appraiser- Kottayam/Muvattupuzha
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಭವ: 2+ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ
Education: B Tech /BE (Civil Engg)

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

ತಾಂತ್ರಿಕ

1. Appraisal - Assessing Market Value of properties offered as security for Loan - Land & Building.
2. Site Visits -Visiting Properties to assess valuation and progress of work.
3. Documentation -Verification of documents like Building approvals, Plans, Estimates etc, to ensure compliance with applicable building rules and other applicable regulations.
4. Recording of Site observations and recommending loan amount based on assessment made based on documents and site observations.
5. Relationship Management -With customer with the channel partners.
6. Qualifications - Fresh/experienced B Tech /BE (Civil Engg) having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.
7. Location – Kottayam/Muvattupuzha

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಕೊಚ್ಚಿ
Operations (Credit processing)
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಭವ: 2+ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ
Education: Graduates, M Com, CA or MBA

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

Operations (Credit processing)

1. Appraisal - To create a quality portfolio my managing risk through effective credit appraisal, maintaining TAT, maintaining a healthy relationship with channel partners and being a process thinker and innovator.
2. Collecting & Checking the Documents (Eg. credit, loan agreements, application form, guarantee forms) (Legal consequences).
3. Interacting with customers on phone. It also includes managing objections of the customers. Meeting customers and doing personal discussion. Suggesting optimal solutions to customers needs.
4. Negotiating Skills - Probing to understand customer's need, managing objections, and Structuring solutions, closing.
Qualifications - Fresh/experienced B Com Graduates, M Com, CA or MBA having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.

Location - Kochi

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಕಣ್ಣೂರು
Business Development - Calicut/Kannur
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಭವ: 2+ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ
Education: Graduates/Post Graduates or MBA

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

1. Managing business relations with developers, development authorities, Corporates.
2. Promoting the products through tie-ups & events with the above entities.
3. Analyse markets, recommend business strategies.
4. Support sales force through business source mapping.
5. Motivate the sales force through training & contests.
6. Coordinate call centre & web based activities.
7. Qualifications - Fresh/experienced Graduates/Post Graduates or MBA having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.
8. Location – Calicut/Kannur.

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ತಿರುಚ್ಚೂರ್
Operations (Front office) - Trichur/Calicut
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಭವ: 2+ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ
Education: Graduates/Post Graduates or MBA

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

Operations (Front office)
1. Appraisal - Assess Credit worthiness and the ability of the customer to repay back the loan in future.
2. Interaction & Loan Counselling -Meeting & interacting with customers.
3. Documentation -Collecting & Checking the Documents.
4. Loan Processing/ Disbursement Process.
5. Cross-Selling -Cross-Selling of Group company products.
6. Relationship Management -With customer with the channel partners.
Qualifications - Fresh/experienced Graduates/Post Graduates or MBA having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.
Location - Trichur/Calicut 

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಮಾರ್ತಾಂಡಮ್
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಪ್ರೈಸರ್ - ಮಾರ್ತಾಂಡಂ, ತಮಿಳುನಾಡು
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಭವ: 2+ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಶಿಕ್ಷಣ: ಬಿ.ಟೆಕ್/ಎಂ. ಟೆಕ್- ಸಿವಿಲ್

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

ಉದ್ಯೋಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಂದಾಜು.
 ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆದಾಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು.
 ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು
 ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು
 ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಗಳು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲಗಳು
 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲ.
 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸದೆ ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು.
 ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ/ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು /ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯಮಗಳು

ಲೊಕೇಶನ್: ಮಾರ್ತಂಡಮ್, ತಮಿಳುನಾಡು
ಅರ್ಹತೆ: ಬಿ.ಟೆಕ್/ಎಂ. ಟೆಕ್- ಸಿವಿಲ್
ಟಿಪ್ಪಣಿ: 2+ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಮುಂಬೈ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ - ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಭವ: 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ: ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್‌‌ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ - ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್

ಅರ್ಹತೆಗಳು: ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್  

ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ: 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ/ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ECL ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ IFRS 9 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, NHB/RBI ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಆಡಿಟರ್‌ಗಳು / ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಕೆಲಸದ ವಿವರ:

  • ಭಾರತೀಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡಗಳ (IndAS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಲೋನ್ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ನೀಡಲಾದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
  • NPA/ ನಿಬಂಧನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ವರದಿಯ ಕಂಪ್ಯುಟೇಶನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
  • RBI/NHB ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್‌‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
  • ಭಾರತೀಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡ 109 ಪ್ರಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೇಶನ್‌ಗಾಗಿ IT ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು
  • ವಿವಿಧ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು.

ಲೊಕೇಶನ್: ಮುಂಬೈ

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಪುಣೆ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಪ್ರೈಸರ್-CA-ರಿಟೇಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಪುಣೆ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಭವ: 1-5
ಶಿಕ್ಷಣ: CA

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

- ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ / ಸಂಬಳದ ಗ್ರಾಹಕರ ಲೋನಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು.
- ಲೋನ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ.
ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು. ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು

- ವ್ಯಾಪಾರ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ.
- ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ.
- ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.
- ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುರುಪಿನ ಮಟ್ಟ, ಸಮಗ್ರತೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು (ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ), ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಪಟ್ನಾ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್-ರಿಟೇಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್-ಪಾಟ್ನಾ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಭವ: 7-8
ಶಿಕ್ಷಣ: CA

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

ಉದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಲೋನ್ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು
ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಲೋನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಸೇವಾ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸೀಳುನೋಟ
ಲೋನಿನ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು
ಚಾನಲ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು
ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ.

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುರುಪಿನ ಮಟ್ಟ, ಸಮಗ್ರತೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು (ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ), ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ದೆಹಲಿ
ಲೀಗಲ್ ಅಪ್ರೈಸರ್- ದೆಹಲಿ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಭವ: 2-4
ಶಿಕ್ಷಣ: LL.B

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

ಉದ್ಯೋಗದ ವಿವರಣೆ - - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಅಪ್ರೈಸಲ್ (ಆಸ್ತಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ), ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್ರೈಸಲ್. - ಆಸ್ತಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಲೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು. - ಅನುಸರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕರಡು ಮತ್ತು ರಚನೆ. - ಚಿಲ್ಲರೆ ಲೋನ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕರಡು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು. ಕೆಲಸದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಅಡಮಾನದ ಅಡಿಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಕೀಲರು ನೀಡಿದ ವರದಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವುದು;/ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು- ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ರಜೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು/ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು/ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಗಳು, ಘೋಷಣೆಗಳು, ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಅಡಮಾನ ಪತ್ರಗಳು, ಮರು ಸಾಗಣೆ ಪತ್ರಗಳು, ಖಾತರಿ ಪತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕರಡು ರಚಿಸುವುದು; ಗ್ರಾಹಕರು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು;

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್- - ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, SARFAESI ಕಾಯ್ದೆ, ಭಾರತೀಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, RERA ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು; ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆಸ್ತಿ ಕಾನೂನುಗಳು, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾನೂನುಗಳು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ) ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು (ತಮಿಳು) ಓದಲು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತ/ ಆಕೆಯ ಜ್ಞಾನವು ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹೊಂದುವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ/ ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸರ್ವಿಸ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ!