ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು

Video Image

ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ತರಲು ಸತತವಾಗಿ ಗಮನವಿಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆಯುವ ದರವಿದೆ.

ನೀವು ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮನೋಧರ್ಮವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ತವಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಜತೆಯಾಗಬಹುದು.

ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್

ಕಳೆದ 41 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಕಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ

ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆ, ಬದ್ಧತೆ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ.

'ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ' ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ 'ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಂಪತ್ತು' ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿಲ್ಲ.

ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ!