ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು

ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು (ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗಳು) ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಅದುವೇ ಗ್ರೀನ್ & ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು. ಗ್ರೀನ್ & ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಸ್‌ಡಿಜಿ ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಠೇವಣಿದಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

Effective May 12, 2022

ವಿಶೇಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು (ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದರಗಳು ಮಾತ್ರ) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
33 ತಿಂಗಳು 6.35% 6.40% 6.45% 6.55% 6.55%
66 ತಿಂಗಳು 6.55% 6.60% 6.65% 6.75% 6.75%
77 ತಿಂಗಳು 6.55% 6.60% 6.65% 6.75% 6.75%
99 ತಿಂಗಳು 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%

Effective May 12, 2022

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು (ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದರಗಳು ಮಾತ್ರ) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
18 ತಿಂಗಳು 5.65% 5.70% 5.75% 5.85% 5.85%
22 ತಿಂಗಳು 5.80% 5.85% 5.90% 6.00% 6.00%
30 ತಿಂಗಳು 6.00% 6.05% 6.10% 6.20% 6.20%
44 ತಿಂಗಳು 6.45% 6.50% 6.55% 6.65% 6.65%

Effective May 12, 2022

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು (ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದರಗಳು ಮಾತ್ರ) ₹2 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
18 ತಿಂಗಳು 5.40% 5.45% 5.50% 5.60% 5.60%
30 ತಿಂಗಳು 6.00% 6.05% 6.10% 6.20% 6.20%

Effective May 12, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.20% 6.25% 6.30% 6.40% 6.40%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.40% 6.45% 6.50% 6.60% 6.60%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.55% 6.60% 6.65% 6.75% 6.75%

Effective May 12, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) ₹2 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.15% 6.20% 6.25% 6.35% 6.35%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.25% 6.30% 6.35% 6.45% 6.45%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%

Effective May 12, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) ₹5 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ₹10 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.05% 6.10% 6.15% 6.25% 6.25%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.20% 6.25% 6.30% 6.40% 6.40%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.20% 6.25% 6.30% 6.40% 6.40%

Effective May 12, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) ₹10 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ₹25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.05% 6.10% 6.15% 6.25% 6.25%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.20% 6.25% 6.30% 6.40% 6.40%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.25% 6.30% 6.35% 6.45% 6.45%

Effective May 21, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) Deposits Rs. 25 Crore and above
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.40% 6.45% 6.50% 6.60% 6.60%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.05% 6.10% 6.15% 6.25% 6.25%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.20% 6.25% 6.30% 6.40% 6.40%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.25% 6.30% 6.35% 6.45% 6.45%

ಎ) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (60+ ವರ್ಷಗಳು) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

b) ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ನವೀಕರಿಸಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ/ನವೀಕರಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.05% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ROI ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿ) ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Effective May 12, 2022

ವಿಶೇಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು (ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದರಗಳು ಮಾತ್ರ) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
33 ತಿಂಗಳು 6.35% 6.40% 6.45% 6.55% 6.55%

Effective May 12, 2022

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು (ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದರಗಳು ಮಾತ್ರ) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
18 ತಿಂಗಳು 5.65% 5.70% 5.75% 5.85% 5.85%
22 ತಿಂಗಳು 5.80% 5.85% 5.90% 6.00% 6.00%
30 ತಿಂಗಳು 6.00% 6.05% 6.10% 6.20% 6.20%

Effective May 12, 2022

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು (ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದರಗಳು ಮಾತ್ರ) ₹2 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
18 ತಿಂಗಳು 5.40% 5.45% 5.50% 5.60% 5.60%
30 ತಿಂಗಳು 6.00% 6.05% 6.10% 6.20% 6.20%

Effective May 12, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
36 ತಿಂಗಳು 6.20% 6.25% 6.30% 6.40% 6.40%

Effective May 12, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) ₹2 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
36 ತಿಂಗಳು 6.15% 6.20% 6.25% 6.35% 6.35%

Effective May 12, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) ₹5 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ₹10 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
36 ತಿಂಗಳು 6.05% 6.10% 6.15% 6.25% 6.25%

Effective May 12, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) ₹10 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ₹25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
36 ತಿಂಗಳು 6.05% 6.10% 6.15% 6.25% 6.25%

Effective May 21, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates Only) Deposits Rs. 25 Crore and above
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ-ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ Cum.Int.
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.40% 6.45% 6.50% 6.60% 6.60%
36 ತಿಂಗಳು 6.05% 6.10% 6.15% 6.25% 6.25%

ಎ) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (60+ ವರ್ಷಗಳು) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

b) ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ನವೀಕರಿಸಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ/ನವೀಕರಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.05% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ROI ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿ) ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

ನೀವೊಬ್ಬ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಾ?
ಇಲ್ಲ
ಹೌದು

ಡಿಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಅದರ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾವು 6 ಲಕ್ಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಯು ತನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ (CRISIL ಮತ್ತು ICRA) ಸತತ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ AAA ರೇಟಿಂಗ್‌‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವರ್ಧಿತ ಗ್ರಾಹಕರು ತೃಪ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು 77 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 420 ಅಂತರ-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಆಫೀಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿಯ ಉನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

 • ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆ - CRISIL ಮತ್ತು ICRAಗಳಿಂದ ಸತತ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ AAA ರೇಟಿಂಗ್.
 • ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯ.
 • ದೇಶಾದ್ಯಂತ 420 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫೀಸ್ ಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ದೋಷಪೂರಿತ ಸರ್ವಿಸ್.
 • ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು.
 • ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೇ ಸಹಾಯ.
 • ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತ ಲೋನ್.
HDFC Deposits

 

ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು 12 ರಿಂದ 120 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಹೊಂದಿದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ 0.25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ
 • ಸಂಚಿತ ಅಲ್ಲದ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲಾನ್
 • ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್
 • ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು
  • ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ECS ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನಿವೃತ್ತ ಜನರಿಗೆ , ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
  • ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಯಮಿತ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಬಡ್ಡಿ ECS ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ / ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ನಿಯಮಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಬಡ್ಡಿ ECS ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಾರ್ಷಿಕ ನಗದು ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ.
  • ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ.
  • ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ / ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಫೀಚರ್‌ಗಳು

ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತದ 75% ವರೆಗೆ ನೀವು ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ರಚಿಸಿದ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಲೋನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರಕ್ಕಿಂತ 2% ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವುದು. ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್, ಸಂಚಿತ ಅಲ್ಲದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದಿನಾಂಕ
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ (MIP) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನ
ಸಂಚಿತ ಅಲ್ಲದ: ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಜೂನ್ 30, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31
ಸಂಚಿತ ಅಲ್ಲದ: ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ (AIP) ಮಾರ್ಚ್ 31

 

ಸಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆಯ್ಕೆ: ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಜತೆಗೆ ಅಸಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ NACH ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು (TDS ರ ನಿವ್ವಳ - ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ) ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ- ಹೆಸರಿನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆದ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. MIP ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಬಡ್ಡಿ ಚೆಕ್‌‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬದಲಾವಣೆ ದರದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿನೀವ್ ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರತಿ ಬಡ್ಡಿ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ROI) ಅನ್ನು ಮರು ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ROI ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದ ರೂ. 5000/- ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ. ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ, 1961 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ194A ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬದ್ಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 15ಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, PAN (ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ 15G ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (60 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 15H ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 139A (5A) ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ PAN ಅನ್ನು ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದೆ, ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು 139A(5B) ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ PAN ನಮೂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 206AA (1) ಪ್ರಕಾರ TDS ದರವು 20% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಲಿಕ ವಾಪಸಾತಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ- ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ (ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ನಿರ್ದೇಶನಗಳು 2021 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಅವಧಿ ಮುಂಚಿತ ಹಿಂಪಡೆತವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಅಕಾಲಿಕ ವಾಪಸಾತಿಯ ವಿನಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದರಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಿಂಗಳುಗಳು  ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು The interest payable shall be 3% per annum for individual depositor, and no interest in case of other category of depositors
6 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಆದರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿದರವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಅವಧಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕಿಂತ 1% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಪಡೆಯುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ದರಕ್ಕಿಂತ 2% ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿನೀವಲ್ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿನೀವಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿಗದಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ದಿನಾಂಕವು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಬಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು NEFT/RTGS/FT ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾವತಿ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ , ಏಕ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಮಿನೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾಮಿನೇಶನನ್ನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾಮಿನೇಶನ್ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾಮಿನೇಶನ್ ಅಆದವರಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2002 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ KYC ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ (ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, 2021 ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ KYC ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ
 • ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯ ಕಾಪಿ
 • ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಯ ಕಾಪಿ

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

Effective May 12, 2022

ವಿಶೇಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ಸ್ಥಿರ ದರಗಳು) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
33 ತಿಂಗಳು 6.45% 6.50% 6.55% 6.65% 6.65%
66 ತಿಂಗಳು 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%
77 ತಿಂಗಳು 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%
99 ತಿಂಗಳು 6.75% 6.80% 6.85% 6.95% 6.95%
ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ (₹) 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ಸ್ಥಿರ ದರಗಳು) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
15 ತಿಂಗಳು 5.65% 5.70% 5.75% - 5.85%
18 ತಿಂಗಳು 5.75% 5.80% 5.85% 5.95% 5.95%
22 ತಿಂಗಳು 5.90% 5.95% 6.00% 6.10% 6.10%
30 ತಿಂಗಳು 6.10% 6.15% 6.20% 6.30% 6.30%
44 ತಿಂಗಳು 6.55% 6.60% 6.65% 6.75% 6.75%
ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ (₹) 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ಸ್ಥಿರ ದರಗಳು) ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ₹2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
18 ತಿಂಗಳು 5.50% 5.55% 5.60% 5.70% 5.70%
30 ತಿಂಗಳು 6.10% 6.15% 6.20% 6.30% 6.30%

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.45% 5.50% 5.55% - 5.65%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.95% 6.00% 6.05% 6.15% 6.15%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.50% 6.55% 6.60% 6.70% 6.70%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%
ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) ₹2 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು ಮತ್ತು ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.35% 5.40% 5.45% - 5.55%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.95% 6.00% 6.05% 6.15% 6.15%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.25% 6.30% 6.35% 6.45% 6.45%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.35% 6.40% 6.45% 6.55% 6.55%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.40% 6.45% 6.50% 6.60% 6.60%

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) ₹5 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು ಮತ್ತು ₹10 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.20% 5.25% 5.30% - 5.40%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.95% 6.00% 6.05% 6.15% 6.15%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.15% 6.20% 6.25% 6.35% 6.35%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) ₹10 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು ಮತ್ತು ₹ 25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.25% 5.30% 5.35% - 5.45%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.95% 6.00% 6.05% 6.15% 6.15%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.15% 6.20% 6.25% 6.35% 6.35%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.35% 6.40% 6.45% 6.55% 6.55%

Effective May 21, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) Deposits Rs. 25 Crore and above (p.a.)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.25% 6.30% 6.35% - 6.45%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.50% 6.55% 6.60% 6.70% 6.70%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.15% 6.20% 6.25% 6.35% 6.35%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.35% 6.40% 6.45% 6.55% 6.55%

ಮರುಕಳಿಸುವ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (RD) ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದರದ ಕಂತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ವರ್ಷಕ್ಕೆ) #
12 - 23 ತಿಂಗಳು 5.30%
24 - 35 ತಿಂಗಳು 5.80%
36 - 60 ತಿಂಗಳು 6.10%

*ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ ₹2,000/-

*ಎ) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (60 ವರ್ಷಗಳು+) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.25% ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ (ಮರುಕಳಿಸುವ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

*B) ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ನವೀಕರಿಸಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ/ನವೀಕರಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.05% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ROI ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

*ಸಿ) ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Effective May 12, 2022

ವಿಶೇಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ಸ್ಥಿರ ದರಗಳು) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
33 ತಿಂಗಳು 6.45% 6.50% 6.55% 6.65% 6.65%
66 ತಿಂಗಳು 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%
77 ತಿಂಗಳು 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%
99 ತಿಂಗಳು 6.75% 6.80% 6.85% 6.95% 6.95%
ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ಸ್ಥಿರ ದರಗಳು) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
15 ತಿಂಗಳು 5.65% 5.70% 5.75% - 5.85%
18 ತಿಂಗಳು 5.75% 5.80% 5.85% 5.95% 5.95%
30 ತಿಂಗಳು 6.10% 6.15% 6.20% 6.30% 6.30%
ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ಸ್ಥಿರ ದರಗಳು) ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ₹2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
18 ತಿಂಗಳು 5.50% 5.55% 5.60% 5.70% 5.70%
30 ತಿಂಗಳು 6.10% 6.15% 6.20% 6.30% 6.30%

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.45% 5.50% 5.55% - 5.65%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.95% 6.00% 6.05% 6.15% 6.15%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.50% 6.55% 6.60% 6.70% 6.70%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%
ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) ₹2 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು ಮತ್ತು ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.35% 5.40% 5.45% - 5.55%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.95% 6.00% 6.05% 6.15% 6.15%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.25% 6.30% 6.35% 6.45% 6.45%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.35% 6.40% 6.45% 6.55% 6.55%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.40% 6.45% 6.50% 6.60% 6.60%

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) ₹5 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು ಮತ್ತು ₹10 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.20% 5.25% 5.30% - 5.40%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.95% 6.00% 6.05% 6.15% 6.15%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.15% 6.20% 6.25% 6.35% 6.35%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) ₹10 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ಗಳು ಮತ್ತು ₹ 25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.25% 5.30% 5.35% - 5.45%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 5.95% 6.00% 6.05% 6.15% 6.15%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.15% 6.20% 6.25% 6.35% 6.35%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.35% 6.40% 6.45% 6.55% 6.55%

Effective May 21, 2022

REGULAR DEPOSITS (Fixed Rates) Deposits Rs. 25 Crore and above (p.a.)
ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಚಿತ ಆಯ್ಕೆ
12-23 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.25% 6.30% 6.35% - 6.45%
24-35 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.50% 6.55% 6.60% 6.70% 6.70%
36-59 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.15% 6.20% 6.25% 6.35% 6.35%
60-83 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.30% 6.35% 6.40% 6.50% 6.50%
84-120 ತಿಂಗಳುಗಳು 6.35% 6.40% 6.45% 6.55% 6.55%

ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ

ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಯು 17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೌಸ್‌‌ಹೋಲ್ಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳು CRISIL ಮತ್ತು ICRA ನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'AAA' ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ / ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರು ಇತರ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಲು ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆಗಳು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 • ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಭಾವನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬೆಂಬಲ
 • ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್
 • ವಿಶ್ವ-ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ
 • ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
 • ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿತರಕರಾಗುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ

2 ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಹಂತ 1

ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.


ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರಂ

ಹಂತ 2

ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡಲಾಗುವುದು.

ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು