ರಿಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

EMI ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲೋನ್

₹.
1 ಲಕ್ಷ ₹. 10 ಕೋಟಿ
1 30
0 15

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲೋನ್

1 30
0 15

ನಗದು ಹೊರಹರಿವು ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ

₹.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ EMI

₹.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ EMI

₹.

EMI ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ

₹.

ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೋನಿನ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವಂತೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ರಿಫೈನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಯ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ರಿಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು EMI ಮೇಲಿನ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದ ಹೊರಹರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು??

  • ಸದ್ಯದ ಲೋನಿನ ಅಸಲು ಬಾಕಿ: ಬೇರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯದ ಹೋಮ್ ಲೋನಿನ ಅಸಲು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
  • ಕಾಲಾವಧಿ: ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಮ್ ಲೋನಿನ ಬಾಕಿ ಲೋನಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
  • ಬಡ್ಡಿ ದರ (%): ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಮ್ ಲೋನಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಮೂದಿಸಿ

ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹೋಮ್ ಲೋನಿನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ EMI ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.