ಅರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪು (EWS)/ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗುಂಪು (LIG)/ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗುಂಪು (MIG) ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ನಗರೀಕರಣದ ಯೋಜಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (URBAN) - ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳ ಖರೀದಿ/ ನಿರ್ಮಾಣ/ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಶನ್/ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಚಿವಾಲಯವು (MoHUPA) ಜೂನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ (CLSS) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

PMAY ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

PMAY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ (CLSS) ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒದಗಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಮ್ ಲೋನಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಂದಿರುವ ಆದಾಯ ವಿಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಆಸ್ತಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ:

PMAY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CLSS EWS/LIG ಯೋಜನೆ:

LIG ಮತ್ತು EWS ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಮನೆತನದ ಆದಾಯಗಳು ₹ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ₹ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗ (EWS) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗುಂಪು (LIG) ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ 6.5% ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವ ಘಟಕವು 60 ಚದರ ಮೀಟರ್ (ಅಂದಾಜು 645.83 ಚದರ ಅಡಿಗಳನ್ನು) ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ₹6 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

2017ರ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು (MIG) ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ MIG 1 ಮತ್ತು MIG 2.

PMAY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CLSS MIG 1 ಯೋಜನೆ:

MIG 1 ಕೆಟಗರಿಯನ್ನು ₹ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ₹ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. MIG- 1 ಕೆಟಗರಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ 4 % ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುನಿಟ್‌‌ಗೆ ಅಥವಾ 160 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ (ಅಂದಾಜು 1,722.23 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್) ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮೀರದ ಖರೀದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

PMAY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CLSS MIG 2 ಯೋಜನೆ:

MIG 2 ಕೆಟಗರಿಯನ್ನು ₹ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವಸತಿ ಆದಾಯವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ₹ 18 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. MIG- 2 ಕೆಟಗರಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ 3% ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವ ಘಟಕವು 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ (ಅಂದಾಜು 2,152.78 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್). ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹12 ಲಕ್ಷದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆ

 1. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಅವನ / ಅವಳ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
 2. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ಜಂಟಿ ಒಡೆತನ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 3. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಭಾರತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನೆರವು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಅಥವಾ PMAY ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ವಯಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವ ಸದಸ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ MIG ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು)

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ:

ಜನಗಣತಿ 2011 ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಯೋಜಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ.

PMAY ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು

CLSS ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ EWS ಮತ್ತು LIG MIG 1 ** MIG 2 **
ಅರ್ಹತೆ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ (₹) ₹6,00,000 ವರೆಗೆ ₹6,00,001 ರಿಂದ ₹12,00,000 ₹12,00,001 ರಿಂದ ₹18,00,000
ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ-ಗರಿಷ್ಠ (sqm) 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ 160 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್
ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ (%) 6.5% 4.00% 3.00%
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ₹6,00,000 ₹9,00,000 ₹12,00,000
ಲೋನ್ ಉದ್ದೇಶ ಖರೀದಿ/ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ / ವಿಸ್ತರಣೆ ಖರೀದಿ/ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಖರೀದಿ/ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ
ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2021
ಗರಿಷ್ಠ ಸಬ್ಸಿಡಿ (₹) 2.67 ಲಕ್ಷ 2.35 ಲಕ್ಷ 2.30 ಲಕ್ಷ
ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನ ಹೌದು * ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ

* ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನ ನಿರ್ಮಾಣ / ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ

*ದಿನಾಂಕ 15.03.2018 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ವಯಸ್ಕರ ಸಂಪಾದಕ ಸದಸ್ಯರು (ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಜಂಟಿ ಒಡೆತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಹರು, ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯದ ಅರ್ಹತೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

**MIG - 1 & 2 ಲೋನ್ಗಾಗಿ 1-1-2017 ರ ರಂದು/ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು

 1. MIG ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ(ಗಳು) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
 2. ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಲೋನ್ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
 3. ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್‌ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (NPV) 9% ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 5. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೋನ್ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
 6. ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ.

*ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ: www.pmay-urban.gov.in

ಗಮನಿಸಿ: CLSS ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವೇಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಪರಿವಿಡಿಗಳು ಅರ್ಹತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು.

 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ (CLSS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು?(CLSS)?

ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬವು ಮನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆದಾಯದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

PMAY ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು?

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ವಯಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವ ಸದಸ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ MIG ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು)

PMAY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ESW, LIG ಮತ್ತು MIG ಕೆಟಗರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?

ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ.

PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?

ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನ ಅಥವಾ ಸಹ-ಒಡೆತನ EWS ಮತ್ತು LIG ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ / ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ MIG ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಷರತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ.

PMAY ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ಲೋನ್ ವಿತರಣೆ ನಂತರ, ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು NHB ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂತರ NHB ಅರ್ಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

PMAY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ?

 1. ಲೋನ್ ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (NHB) ಯಿಂದ ಅರ್ಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ NHB ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಸಾಲಗಾರರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 3. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು NPV (ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ) ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 9% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. NHB ಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತದ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು EMI ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬವು PMAY CLSS ಯೋಜನೆಯಡಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಫಲಾನುಭವಿದಾರರು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯೇ??

ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋನಿನಾತರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ??

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲಗಾರ ವಸತಿ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಆದರೆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋನ್‌ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ (CLSS) ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು?(CLSS)?

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ರಾಂಚ್.

PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‍ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ?

ಇಲ್ಲ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.

NRI ಗಳು PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಹೌದು.

ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ!